Nas tym.jpg


Náš tým

MUDr. Tomáš Hlavatý

Vystudoval obor všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1998 nastoupil jako sekundární lékař na ORL oddělení Nemocnice
v Karlových Varech, od roku 1999 pracoval jako sekundární lékař na chirurgickém oddělení karlovarské nemocnice pod vedením prim. MUDr. Stanislava Kubína. Po složení 1. atestace z chirurgie nastoupil na krajské urologické oddělení KKN a.s., kde v současné době pracuje na částečný pracovní úvazek.

mudr-tomas-hlavaty.jpg

Odborná praxe:

  •  1998 absolvent 2.LF UK Praha
  •  2001 atestace chirurgie I. stupně
  •  2005 atestace urologie
  •  2006 licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru urologie
  •  2013 licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru urologie
  •  od roku 1998 zaměstnán v karlovarské nemocnici
  •  od roku 2002 jako sekundární lékař urologického oddělení
  •  v letech 2013 - 2014 primář krajského urologického oddělení


Nikol Hlavatá

diplomovaná zdravotní sestra

V roce 1991 ukončila studium v oboru všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole v Karlových Varech. Po ukončení školy  nastoupila na traumatologické oddělení nemocnice v Karlových Varech. V roce 1996 přešla na oddělení dětské chirurgie. Souběžně pracovala v privátní urologické ambulanci MUDr. Aleše Dvořáka v Sokolově a na chirurgické ambulanci karlovarské nemocnice KKN a.s..
Nikol Hlavatá je držitelkou Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Osvědčení je schváleno Ministerstvem zdravotnictví ČR.